ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดงบังวิทยายน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
5,1
บ้านห้วยยางสะอาด เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
11
บ้านคำเจริญ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
4
บ้านป่าหวายนั่ง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00