ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาจาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านนาจาน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
8
บ้านโนนสำราญ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
6
บ้านโชคอำนวย ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
5
บ้านหนองแต้ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
6
บ้านค้อเขียว ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
16
บ้านหนองแต้ ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00