ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านไผ่ล้อม ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
7
บ้านโนนสมบัติ ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00