ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองลาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านหนองลาด ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5
บ้านหนองแวง ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
8
บ้านเทพเทวี ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
3
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00