ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
6
บ้านโพธิ์ชัย ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00