ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านเม็กใหญ่ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
6
บ้านดงเรือง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00