ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเชียง
2
บ้านเชียง
4
ดงยาง
6
ดงเย็น
8
อ้อมแก้ว
9
บ้านเชียง
11
บ้านเชียง
12
บ้านเชียง
13
บ้านเชียง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00