ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านยา ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
9
บ้านยา ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
9
บ้านต่อเขต ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
1
บ้านโนนสงคราม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00