ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านพังงู

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพังงู ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
11
บ้านพังงู ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
14
บ้านพังงู ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00