ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองแวงวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
10
บ้านหนองแวง ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
15
บ้านแก้มหอม ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
16
บ้านหนองคูพัฒนา ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00