ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ห้วยยาง ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
11
ชัยพร ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
5
ป่าก้าว ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ุ6
โนนสมบูรณ์ ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00