ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซำป่ารัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านซำป่ารัง ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
8
บ้านซำเจริญ ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00