ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาโป่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านหัวนา ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
13
บ้านหัวนาคำ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
15
บ้านหัวนาทอง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
2
บ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3
บ้านถิ่น ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00