ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
หนองบอน ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
4
ขอนแก่น ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
16
ขอนแก่น ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
12
โนนกุดจับ ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00