ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านห้วยทรายคำ ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย
9
บ้านห้วยทรายทอง ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00