ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
7
บ้านปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
2
บ้านปากคาน ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00