ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
2
รักธรรม ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
4
ผาเจริญ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
5
โนนป่าต้อง ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
6
ซำป่าซาง ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
7
ดงป่ายาง ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00