ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยตาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
8
บ้านใหม่สันติธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
9
บ้านโคกหินใต้ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
17
ห้วยตาดใต้ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00