ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
8
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
10
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
11
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
12
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
13
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
14
บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
7
บ้านคำโป้งเป้ง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
9
บ้านดอนกอก ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
2
บ้านค่ายบกหวาน ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
16
บ้านนาฮี ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
4
บ้านโคกสำราญ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
3
บ้านโพนตาล ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
1
บ้านสร้างพอก ต.สองห้อง อ.เมือง จ.หนองคาย
13
บ้านโพนสวรรค์
8
บ้านดงนาเทา ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย
10
บ้านโคกก่อง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00