ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
จุมพล ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
2
บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
13
บ้านจอมทอง ตำบลจพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
14
บ้านดอนโพธิ์ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
15
บ้านเมืองคลัง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
16
บ้านจอมนางเหนือ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
20
บ้านหนองปลาไหล ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00