ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ท่าลี่ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
2
ดอนกลาง ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
10
ทุ่งธาตุ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
25
พรพระธาตุ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00