ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนจานวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโนนยูง ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
7
บ้านโนนจาน ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
6
บ้านน้ำอ้อม ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
8
บ้านผักสั่ง ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
21
บ้านโนนยูง ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
22
บ้านโนนจาน ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
13
บ้านโนนยาง ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
26
บ้านน้ำอ้อม ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00