ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หนองกุงเต่า ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
1
ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จงมหาสารคาม
4
โนนแต้ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
16
โนนแต้ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
3
อุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
5
หนองงัวน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ุ6
บ่อน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จมหาสารคาม
8
หินลาด ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
7
หนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
9
ดอนหัน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10
ดงเค็ง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
11
สว่าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
12
ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จงมหาสารคาม
13
หนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
18
ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จงมหาสารคาม
14
โนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
15
โนนสะอาด ต.ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
17
ท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จงมหาสารคาม
19
โนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
20
หนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
21
หนองเขื่อนช้าง ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00