ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านสว่าง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
10
บ้านบึง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00