ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหนองพอกวิทยายน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หนองพอก ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
1
หนองพอก ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
6
โนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00