ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านแก้งนาง ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
9
บ้านป่าไผ่ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00