ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
หนองไผ่ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5
โนนสูง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
6
นางาม ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
6
ดอนสวรรค์ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
5
ดอนขี ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
7
โนนสูงเหนือ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
8
โนนสูงใต้ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9
โนนสูงใหม่ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
9
ดอนลำดวน ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
10
หนองขามเหนือ ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
11
โพนสวาง ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
11
คำขอนแก่น ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00