ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6,1
บ้านปทุมวาปี บ้านทรายทอง บ้านโพนสวาง ต.ปทุมวาปี บ้านหนองแซง บ้านธวัชชัย บ้านหนองแดง บ้านหนองกุง บ้านส่องดาว ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
6
บ้านปทุมวาปี ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00