ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านดงอีบ่าง ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
5
บ้านหนองแสง ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00