ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
ห้วยทราย ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3
ดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2
พังขว้างเหนือ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1
พังขว้างใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
5
หนองยาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
7
โนนหัวคู ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
6
ดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
10
หนองปลาดุก ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
11
ดงสมบูรณ์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
12
พังขว้างกลาง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
8
โนนชลประทาน ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
9
โพนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
13
โนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
14
ดงขุมข้าวใต้ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1
เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
2
โพนสวาง ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
3
ดอนเชียงบานน้อย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
4
หนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
5
หนองสนม ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
6
ป่าหว้าน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
7
ทุ่งมน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
8
โคกสว่าง ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
9
หนองศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
10
คำไฮ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
11
โนนเบ็ญ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
12
โนนศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
13
ดอนเชียงบาลใหญ่ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
14
เชียงเครือวัดใหญ่ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
15
ทุ่งมนพัฒนา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
1
ดอนเสาธง ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
2
ชะโนด ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
3
หนองกุง ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
4
น้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
5
ดอนเชียงคูน ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
6
ฮางโฮง ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
7
นาดอกไม้ ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
8
ตาลโง๊ะ ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
9
ดอนกะเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
0
เขตเทศบาลนครสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00