ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10
บ้านโพนสวาง
11
บ้านกลางเจริญ
9
บ้านโคกสามัคคี
8
บ้านดอนดู่
7
บ้านนาล้อม
6
บ้านนาถ่อน
5
บ้านต้นผึ้ง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00