ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
2
บ้านเจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
4
บ้านทุ่งคำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
5
บ้านแกดำ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
6
บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
7
บ้านสร้างฟาก ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
3
บ้านหนองน้อย ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
1
บ้านทุ่งแก ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
5
บ้านหนองแสง ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
6
บ้านหนองฮังแหลว ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
7
บ้านทุ่งมน ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
8
บ้านโสก ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
12
เจริญศิลป์ ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00