ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองแซง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,8
บ้านหนองแซง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4
บ้านโนนชมภู ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00