ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ดอนม่วง ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพน
8
นาหลวง ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
9
บุ่งเวียน ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
11
ใหม่แสงอรุณ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
12
นาหลวง ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00