ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำภอเมือง จังหวัดนครพนม
9
บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำภอเมือง จังหวัดนครพนม
7
บ้านเหล่าภูมี ตำบลหนองญาติ อำภอเมือง จังหวัดนครพนม
13
บ้านเหล่าภูมี ตำบลหนองญาติ อำภอเมือง จังหวัดนครพนม
8
บ้านคำธาตุ ตำบลหนองญาติ อำภอเมือง จังหวัดนครพนม
9
บ้านบุ่งเวียน ตำบลท่าค้อ อำภอเมือง จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00