ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยพระ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
14
บ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
8
บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
15
บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00