ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11
บ้านท่าแต้ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
13
บ้านปุ่งแก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00