ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
9
บ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
15
บ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
17
บ้านแก้วปัดโป่ง ตำบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00