ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองเทา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
7
บ้านหนองเทา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
10
บ้านนากะเสริม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
6
บ้านตาลท่า ตำบลหนองเทา อำเภอหนองเทา จังหวัดนครพนม 48120
4
บ้านแก้ง ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
5
บ้านหาดทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
2
บ้านแก้ง ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00