ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาข่าท่า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7,8
นาข่าท่า ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
10
ดงเย็น ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00