ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเวินพระบาท

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน
2
บ้านยางนกเหาะ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
3
บ้านนาโสกใต้ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
10
บ้านนาโสกเหนือ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00