ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแพงสะพัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านแพง ต.รามราช อ.ท่าุอุเทน จ.นครพนม 48120
7
บ้านสะพัง ต.รามราช อ.ท่าุอุเทน จ.นครพนม 48120
16
บ้านเนินบ่อทอง ต.รามราช อ.ท่าุอุเทน จ.นครพนม 48120

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00