ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสร้างแห่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
4
บ้านสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
8
ศรีนคร ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
6
บ้านนาทาม ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00