ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6
บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
7
บ้านสะพานสูง ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00