ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
บ้านโนนสะอาด ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
4
บ้านนากะทืม ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00