ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาสะเดา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ผักอีตู่ ต. หนองฮี อ. ปลาปาก จ. นครพนม
8
นาสะเดา ต.หนองฮี อ. ปลาปาก จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00