ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาขาม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
14
บ้านนาขาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160
4
บ้านนาขาม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00