ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านหนองไม้งอย ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
3
บ้านทุ่งสว่างใหม่ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
9
บ้านทุ่งสว่าง ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00