ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1,6
นาโพธิ์ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม
8,9
นาโพธิ์
10
นาโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00