ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ขามเปี้ยใหญ่ ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
4
ขามเปี้ยน้อย ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
13
บ้านขามเปี้ยน้อย ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
11
บ้านขามเปี้ยใหญ่ ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
5
บ้านดอนมงคล ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00